In Paradisum, 2014

S’inaugura el dissabte 4 de gener de 2014 a les sis de la tarda amb un recital de poemes amb Na Cristina Cervià.

Les estances de Can Gustà, arranjades per l’Ajuntament de Bàscara, s’obren a la creació i a l’art amb l’exposició retrospectiva de l’obra d’Ignasi Esteve. Aquesta mostra vol ser un marc propici per acollir i generar altres accions culturals obertes al poble i al públic.

Can Gustà és un casal de finals del dinou molt significatiu en el paisatge urbà i històric de Bàscara. El nou nom afegit d’Estada del colorvol reflectir els àmbits de referència de les activitats: la representació pictòrica, la gràficai el paisatge.

Des del 1992 Ignasi Esteve té el taller i casa al poble d’Orriols (municipi de Bàscara). La seva tasca creativa ha estat molt vinculada a la terra i al paisatge.

In Paradisum ofereix un recorregut per treballs pictòrics des dels anys vuitanta els quals han tingut l’anhel del plaer com a motiu generador. Aquest anhel es representa mitjançant cossos, animals, fruites, colors…

L’exposició s’anirà transformant perquè l’artista hi treballarà amb la dinàmica del taller tot fent canvis, noves aportacions i col·laboracions. Més endavant la mostra evolucionarà per obrir-se a altres temàtiques : La Gorgona (el mar i els nàufrags), Els Tatuatges (el cos i l’ornament), Panoràmica (el paisatge i els jardins).

Una part d’aquest muntatge inicial es dedica a la gent d’Orriols a través d’imatges que recorden el projecte artístic que esdevingué empresa col·lectiva als anys noranta: la Cooperativa d’Orriols, Criadors de Pollastre de Raça Empordanesa.


Altres entrades del Blog