Jardí a Sant Cugat, 8 novembre 2013

He fet la visita de tancament d’aquest jardí que he dissenyat. La casa és de l’arquitecte Àlex Sibils i Júlia Esteve m’ha ajudat en els plànols. La vegetació comença a créixer per equilibrar-se amb l’arquitectura. Això serà un procés indefinit i variable…natural. El cromatisme, com la forma, per ara són molt sobris: amb verds i blancs.

A la foto general podeu apreciar la coberta vegetal de la primera planta.


Altres projectes: